Ziua Mondială a Mediului 2017 – contribuții din partea asociației Nova Romania e.V.

Cu prilejul zilei Zilei Mondiale a Mediului pe 5 iunie 2017 asociația noastră ia atitudine in favoarea realizării unei politici ecologiste moderne si durabile. Dorim să amintim că protecția mediului în care trăim nu este doar o obligație a reprezentanților politici – percepută mai mult sau mai puțin abstractă – ci începe în viața cotidiană a fiecăruia dintre noi:

Intrebări de Ziua Mondială a Mediului 2017 către Președintele României și toate autoritățile române

222 de sugestii contra poluării- Ghid pentru protejarea cotidiană a mediului

Opoziția Extra-Parlamentară #APOlitica

Nova Romania e.V. – Policy Paper

Societatea civilă română de la #rezist

la opoziția extra-parlamentară #APOlitica

Definiție de intenție

APO(litica) este o mișcare civică extra-parlamentară organizată și inspirată de modelul istoric german. Aceasta este reprezentată în practică de o rețea complexă de grupuri de diferite calibre și orientări, care împărtășesc valori progresiste și au un scop comun. Aceste grupuri, care activează și funcționează autonom, se sincronizează prin intermediul unui forum de coordonare format din delegați aleși prin vot democratic. Pe lângă rolul de coordonare, acestă celulă are rolul de a dezvolta idei și concepte comune, de organizare de conferințe, de formarea de inițiative de protest și educativ-civice și de a defini, în scopul obținerii unei relative omogenități, a unor linii generale de organizare și funcționare a grupurilor autonome.

Rezumat

Societatea civilă românească încă suferă de sechelele posttraumatice ale perioadei comuniste, printre altele de o lipsă acută de eficiență și maturitate în fața abuzurilor și provocărilor clasei politice actuale. Criza statului de drept din 2017 este rezultatul acestei evoluții întârziate și deficitare, însă demonstrează, surprinzător pentru unii, că România poate beneficia de prezența unor energii nebănuite și de perspectiva unei generații cu totul străină de universul comunist. Pornind de la necesitățile urgente și profitând de aceste energii subestimate a sosit momentul inițierii unui proces de modernizare puternică și accelerată a forțelor civice românești, în vederea evitării escaladării conflictului dintre cetățeni și clasa politică a țării. O astfel de măsură de modernizare, care s-a dovedit eficientă în alte țări aflate în situații asemănătoare celei actuale din România, este organizarea unei opoziții extra-parlamentare articulate. Aceasta ar trebui să promoveze dezideratele unei majorități largi a electoratului românesc și să se opună politicilor actuale ale clasei conducătoare, politici cu totul străine intereselor celor, prin a căror muncă se clădește durabilitatea statului. Proiectata opoziție non-parlamentară se formează din grupuri și asociații civice, mai mult sau mai puțin autonome, care iau parte împreună la formularea de politici coerente în folosul comun al celor, care prin munca și contribuțiile lor (inclusiv fiscale) sunt pilonii existențiali ai statului. Această rețea de organizații interconectate va trebui totodată să constituie și o platformă pentru dezbateri și pentru elaborarea de proiecte pentru cetățenii români. Continue reading

Proclamația românilor din diaspora 2017

Proclamația românilor din diaspora 2017

1. După aproape jumătate de secol de dictatură totalitară, ce încă marchează mentalitatea românească, pentru dezvoltarea unei noi culturi politice cerem și susținem dezvoltarea protestului #rezist în direcția unei mișcări coordonate de opoziție extra-parlamentară. Modelul istoric german (Ausserparlamentarische Opposition (APO)), sursă pentru acest deziderat, a condus în urma formării sale în anii 1960 la crearea de noi partide politice și la liberalizarea durabilă a societății. Acesta dorim să fie şi drumul României. Opoziția extraparlamentară APOlitică (în sensul că nu susține grupuri și partide politice deja existente) este singura metodă viabilă de rezistență a societății civile românești.

2. APO românească trebuie formată din grupuri și asociații civice și pe cât posibil coordonată prin membri delegați într-un consiliu permanent. Numai prin organizarea cetățenească consistentă se poate cristaliza o forță capabilă să se opună și să reziste constructiv pe termen lung abuzurilor organizate clasei politice și să contribuie la salvgardarea și menținerea statului de drept în România.

3. APO nu are doar scopuri politice ci și datoria istorică să contribuie la susținerea, dezvoltarea, promovarea și integrarea culturii românești, în mare parte încă fixată pe modelele secolului trecut, în lumea globalizată a secolului al XXI-lea. Un loc esențial în această privință îl ocupă conservarea valorilor proprii ca parte integrantă a ansamblului cultural european.

4. Românii din diaspora se declară pregătiți să își asume sarcini pentru realizarea acestor deziderate. Ei se opun cu tărie abuzurilor clasei politice, care riscă să excludă România din comunitatea europeană a statelor de drept. Declarațiile și atitudinile antieuropene ale multor reprezentanți ai clasei politice românești, cu precădere în ultimii ani, sunt o reflectare a dorinței clasei politice de a scăpa de factori care ar putea să limiteze instinctele sale abuzive. De aceea APO trebuie să se manifeste cu hotărâre pentru repararea și întărirea legăturilor dintre România și comunitatea europeană a statelor de drept, legături puse în pericol de o clasă politică coruptă și de aceea lipsită de credibilitate.

5. Românii din diaspora cer și susțin o misiune a Uniunii Europene pentru anchetarea abuzurilor clasei politice în România și formarea unei comisii mixte de experți români și străini pentru modernizarea durabilă al sistemului de drept românesc.

6. Românii din diaspora cer și susțin după modele din țările occidentale reformarea radicală și informatizarea completă a administrației din România pentru a-i spori eficiența și pentru a combate corupția prin reducerea proceselor birocratice.

7. Românii din diaspora susțin dezvoltarea unui program concret și eficient de repatriere a cetățenilor români plecați din țară, care pot contribui la renașterea științei și culturii, dar și la reconstrucția infrastructurii economice românești. Ei reprezintă o șansă imensă pentru modernizarea considerabilă și creșterea economică susținută.

8. Interesul internațional pentru România este în creștere, sectorul turistic românesc însă nu profită de această dezvoltare pozitivă a imaginii țării. Conceperea, instituirea și respectarea de standarde stricte de calitate în sectorul turistic sunt necesare pentru a dezvolta acest considerabil potențial economic.

9. Natura și geografia României reprezintă o resursă cu potențial deosebit. De aceea, cerem și susținem înființarea unei Direcții Naționale pentru Protecția Mediului cu scopul apărării României de dezastrul ecologic ce se prefigurează în condițiile în care poluarea și defrișările masive continuă. Statul trebuie să se angajeze, după modelul vest-european, să investească în remedierea pagubelor deja produse și în conceperea unei economii forestiere sustenabile.

10. Măsurile mai sus menționate pot fi realizate cu o mai mare eficiență și într-un timp mult mai scurt cu sprijinul Uniunii Europene. Accesarea și absorbția integrală a fondurilor europene reprezintă unul dintre primii pași în această nouă fază de modernizare a României.

Nova Romania e.V. – comunicat de presă

Comunicat de presă

 Înființarea asociației non-profit

Nova Romania (NovaRo) e.V.

în München

Rezumat

Membri din Bavaria ai comunității române si a celei a etnicilor germani cu rădăcini în România au înființat asociația civilă non-profit Nova Romania e.V. Asociația s-a născut din protestul civic proeuropean de la München ca reacție la așa numita „Lege a amnistiei” a guvernului român, lege care urmărește legalizarea parțială a actelor de corupție.

Asociația va organiza, singură sau împreună cu organizații similare din România și din Uniunea Europeană, acțiuni și evenimente ale societății civile. Asociația va funcționa totodată ca „Fabrică de Idei”, concepând și punând în operă proiecte pentru consolidarea democrației în România precum și pentru întărirea dialogului între cetățenii europeni.

Ca prim pas asociația cheamă la formarea unei opoziții extraparlamentare în România, într-un plan cu zece puncte. Actorii societății civile din România urmează să stabilească prin acord strategia acțiunilor și protestelor în țară și în afara țării, ca și instituirea unui permanent dialog constructiv cu forțele politice proeuropene. Continue reading