Proclamation of the Romanian communities abroad 2017 [rom.]

Proclamația românilor din diaspora 2017

1. După aproape jumătate de secol de dictatură totalitară, ce încă marchează mentalitatea românească, pentru dezvoltarea unei noi culturi politice cerem și susținem dezvoltarea protestului #rezist în direcția unei mișcări coordonate de opoziție extra-parlamentară. Modelul istoric german (Ausserparlamentarische Opposition (APO)), sursă pentru acest deziderat, a condus în urma formării sale în anii 1960 la crearea de noi partide politice și la liberalizarea durabilă a societății. Acesta dorim să fie şi drumul României. Opoziția extraparlamentară APOlitică (în sensul că nu susține grupuri și partide politice deja existente) este singura metodă viabilă de rezistență a societății civile românești.

2. APO românească trebuie formată din grupuri și asociații civice și pe cât posibil coordonată prin membri delegați într-un consiliu permanent. Numai prin organizarea cetățenească consistentă se poate cristaliza o forță capabilă să se opună și să reziste constructiv pe termen lung abuzurilor organizate clasei politice și să contribuie la salvgardarea și menținerea statului de drept în România.

3. APO nu are doar scopuri politice ci și datoria istorică să contribuie la susținerea, dezvoltarea, promovarea și integrarea culturii românești, în mare parte încă fixată pe modelele secolului trecut, în lumea globalizată a secolului al XXI-lea. Un loc esențial în această privință îl ocupă conservarea valorilor proprii ca parte integrantă a ansamblului cultural european.

4. Românii din diaspora se declară pregătiți să își asume sarcini pentru realizarea acestor deziderate. Ei se opun cu tărie abuzurilor clasei politice, care riscă să excludă România din comunitatea europeană a statelor de drept. Declarațiile și atitudinile antieuropene ale multor reprezentanți ai clasei politice românești, cu precădere în ultimii ani, sunt o reflectare a dorinței clasei politice de a scăpa de factori care ar putea să limiteze instinctele sale abuzive. De aceea APO trebuie să se manifeste cu hotărâre pentru repararea și întărirea legăturilor dintre România și comunitatea europeană a statelor de drept, legături puse în pericol de o clasă politică coruptă și de aceea lipsită de credibilitate.

5. Românii din diaspora cer și susțin o misiune a Uniunii Europene pentru anchetarea abuzurilor clasei politice în România și formarea unei comisii mixte de experți români și străini pentru modernizarea durabilă al sistemului de drept românesc.

6. Românii din diaspora cer și susțin după modele din țările occidentale reformarea radicală și informatizarea completă a administrației din România pentru a-i spori eficiența și pentru a combate corupția prin reducerea proceselor birocratice.

7. Românii din diaspora susțin dezvoltarea unui program concret și eficient de repatriere a cetățenilor români plecați din țară, care pot contribui la renașterea științei și culturii, dar și la reconstrucția infrastructurii economice românești. Ei reprezintă o șansă imensă pentru modernizarea considerabilă și creșterea economică susținută.

8. Interesul internațional pentru România este în creștere, sectorul turistic românesc însă nu profită de această dezvoltare pozitivă a imaginii țării. Conceperea, instituirea și respectarea de standarde stricte de calitate în sectorul turistic sunt necesare pentru a dezvolta acest considerabil potențial economic.

9. Natura și geografia României reprezintă o resursă cu potențial deosebit. De aceea, cerem și susținem înființarea unei Direcții Naționale pentru Protecția Mediului cu scopul apărării României de dezastrul ecologic ce se prefigurează în condițiile în care poluarea și defrișările masive continuă. Statul trebuie să se angajeze, după modelul vest-european, să investească în remedierea pagubelor deja produse și în conceperea unei economii forestiere sustenabile.

10. Măsurile mai sus menționate pot fi realizate cu o mai mare eficiență și într-un timp mult mai scurt cu sprijinul Uniunii Europene. Accesarea și absorbția integrală a fondurilor europene reprezintă unul dintre primii pași în această nouă fază de modernizare a României.

Nova Romania e.V. – press release [ger.]

Nova Romania e.V. – Press release

The establishment of the nonprofit association

Nova Romania (NovaRo) e.V.

in Munich

 

Summary

Members from Bavaria, of the Romanian community and those of the German-ethnicity community with roots in Romania, have set up the non-profit civil association Nova Romania e.V. The association was born out of the pro-European civic protest in Munich as a reaction to the so-called “Law of Amnesty” of the Romanian government, a law that seeks partial legalization of acts of corruption.

The Association will organize, alone or together with similar organizations in Romania and from the European Union, actions and events with and for the civil society. The association will also operate as a “Think Tank”, conceiving and implementing projects for the consolidation of democracy in Romania as well as for strengthening the dialogue between the European citizens.

As a first step, the association calls for the formation of an extra-parliamentary opposition in Romania. The civil society actors are to agree on the strategy of actions and protests in the country and abroad, as well as the establishment of a permanent constructive dialogue with the pro-European political forces. Continue reading