Extra-parliamentary opposition [rom.]

Nova Romania e.V. – Policy Paper

Societatea civilă română de la #rezist

la opoziția extra-parlamentară #APOlitica

 

Definiție de intenție

APO(litica) este o mișcare civică extra-parlamentară organizată și inspirată de modelul istoric german. Aceasta este reprezentată în practică de o rețea complexă de grupuri de diferite calibre și orientări, care împărtășesc valori progresiste și au un scop comun. Aceste grupuri, care activează și funcționează autonom, se sincronizează prin intermediul unui forum de coordonare format din delegați aleși prin vot democratic. Pe lângă rolul de coordonare, acestă celulă are rolul de a dezvolta idei și concepte comune, de organizare de conferințe, de formarea de inițiative de protest și educativ-civice și de a defini, în scopul obținerii unei relative omogenități, a unor linii generale de organizare și funcționare a grupurilor autonome.

Rezumat

Societatea civilă românească încă suferă de sechelele posttraumatice ale perioadei comuniste, printre altele de o lipsă acută de eficiență și maturitate în fața abuzurilor și provocărilor clasei politice actuale. Criza statului de drept din 2017 este rezultatul acestei evoluții întârziate și deficitare, însă demonstrează, surprinzător pentru unii, că România poate beneficia de prezența unor energii nebănuite și de perspectiva unei generații cu totul străină de universul comunist. Pornind de la necesitățile urgente și profitând de aceste energii subestimate a sosit momentul inițierii unui proces de modernizare puternică și accelerată a forțelor civice românești, în vederea evitării escaladării conflictului dintre cetățeni și clasa politică a țării. O astfel de măsură de modernizare, care s-a dovedit eficientă în alte țări aflate în situații asemănătoare celei actuale din România, este organizarea unei opoziții extra-parlamentare articulate. Aceasta ar trebui să promoveze dezideratele unei majorități largi a electoratului românesc și să se opună politicilor actuale ale clasei conducătoare, politici cu totul străine intereselor celor, prin a căror muncă se clădește durabilitatea statului. Proiectata opoziție non-parlamentară se formează din grupuri și asociații civice, mai mult sau mai puțin autonome, care iau parte împreună la formularea de politici coerente în folosul comun al celor, care prin munca și contribuțiile lor (inclusiv fiscale) sunt pilonii existențiali ai statului. Această rețea de organizații interconectate va trebui totodată să constituie și o platformă pentru dezbateri și pentru elaborarea de proiecte pentru cetățenii români. Continue reading